LG giới thiệu hệ thống điều hòa điều khiển bằng cảm biến kép

Đào Ngọc Thuy
306 Views

Multi V 5 là dòng điều hòa trung tâm đầu tiên áp dụng công nghệ điều khiển dựa trên cảm biến kép bao gồm cảm biến nhiệt độ và cảm biến độ ẩm.