SỰ CẦN THIẾT CỦA MỘT HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TỐT

Đào Ngọc Thuy
538 Views

  Hầu hết các công trình xanh hiện nay điều có hệ thống thông gió cơ khí cho công trình đó. Những công trình hiện nay rất kín, lượng không khí rò rỉ rất thấp điều đó đặt nên một vấn đề cấp bách về thông gió. Thật không may , một số nghiên cứu.