Những kinh nghiệm phải biết trước khi lắp đặt điều hòa

Đào Ngọc Thuy
407 Views

Quan trọng không kém cách sử dụng, vị trí của dàn nóng – lạnh hay cách đi dây, thoát nước cũng ảnh hưởng hiệu quả làm việc của điều hòa. Điều hoà nhiệt độ là loại thiết bị gắn cố định, có mối quan hệ chặt chẽ với kiến trúc và kỹ thuật của các.