ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM

Đào Ngọc Thuy
272 Views

Máy lạnh trung tâm có thể đặt trên tầng mái hay trong phòng kỹ thuật tầng hầm, các dàn trao đổi nhiệt được đặt trong các phòng điều hoà, hệ thống đường ống nước lạnh phân phối cho các dàn trao đổi nhiệt được đi trong hộp kỹ thuật và trên trần giả vì vậy.